SUBERDEA ENERGY a.s.

komplexní služby spojené s výrobou, zpracováním, přepravou, skladováním a logistikou energetické štěpky

Společnost SUBERDEA ENERGY a.s. je dceřinou společností ACLESIA, spol. s r.o.

Vznikla s cílem poskytovat komplexní služby spojené s výrobou, zpracováním, přepravou, skladováním a logistikou energetické štěpky.

Tato činnost byla vyčleněna z mateřské společnosti ACLESIA, spol. s r.o. Společnost SUBERDEA ENERGY a.s. se nyní věnuje výhradně výrobě energetické štěpky a obchodu s ní.

Naše služby

Vyrábíme a dodáváme energetickou štěpku specifikovanou v příloze Vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů.

Image

Našimi partnery jsou vlastníci a správci lesa (např. Lesy České republiky, s.p.) i velké energetické holdingy, elektrárny, teplárny, výrobci technologické páry nebo obchodníci s uhlím a s dalšími palivy používanými pro výrobu tepelné nebo elektrické energie. 

Jsme samozřejmě schopni koupit Vaši dřevní hmotu nebo ji dokonce prostřednictvím naší mateřské společnosti i vytěžit přímo v lese a zajistit Vám prodej vytěženého dříví i komplexní péči o les. 

Máme působnost v celé České republice, společnosti naší skupiny však působí i v okolních zemích, zejména v Rakousku, na Slovensku nebo v Německu

Prostřednictvím společnosti DYAS ENERGY s.r.o., která je rovněž součástí naší skupiny, máme zkušenosti i s provozováním nejmodernějších technologií na výrobu energie z biomasy.Image

Jsme připraveni spolupracovat i s dalšími výrobci a dodavateli energetické štěpky nebo s vlastníky lesa a nabídnout jim skutečně dlouhodobé kontrakty a dlouhodobou spolupráci.

Novinky a uzavřené smlouvy

Certifikáty

Naši partneři

Adresa a kontakty

SUBERDEA ENERGY a.s.
Adresa sídla:
Zámek 674
696 62 Strážnice

IČ: 10958835
DIČ: CZ 10958835

Zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 8560

Bankovní spojení:
5441881002/5500

IBAN CZ2855000000005441881002
SWIFT RZBCCZPP

Korespondeční adresa:
Smetanova 1137, 755 01 Vsetín

Administrativa, účtárna
Věra Kašíková

+420 603 952 800
Ing. Jaroslav Cink
ředitel společnosti, obchod
+420 602 529 438
Ing. Jan Václavík
předseda představenstva
+420 603 802 200
Ing. Jiří Sochor
místopředseda představenstva
+420 604 211 200
Napište nám
© 2024 SUBERDEA ENERGY a.s. | Všechna práva vyhrazena